Hänt & tänkt februari 2011

Hänt & tänkt februari 2011

HÄNT & TÄNKT FEBRUARI 2011
Hjärtligt välkomna till årsmötet som, på grund av den sena
påsken i år, äger rum redan den 30 mars! Den snörika och
kalla vintern närmar sig så sitt slut. Samfundet S:t Eriks
Höga hus-symposium ägde rum på eftermiddagen den 10
februari 2011. Byggnads-föreningens lokal var fullspikad
till sista plats, trots att vinterns värsta snöoväder drog igång
samma dag.
Helsingfors och Köpenhamn har valt en strategi där
stadskärnorna fredas, och de höga husen istället placeras
utanför dem. Kjell Jacobsen från Oslo sa att städerna för
att bli framgångsrika ska sträva efter att vara sig själva.
Deras regler betraktar hus från 42 meter som höga.
Stockholm saknar policy för var höga hus passar in. Den
överordnade principen har tidigare varit att höga hus ska ha
en mening för staden och inte bara vara stapeldiagram över
fastighetsvärdena. Stadens skala respekterades även under
modernismens storhetstid. När det nya city planerades
föreskrevs att den nya bebyggelsen skulle ha en måttlig
skala med bevarande av befintliga hushöjder. Vissa höga
hus placerades vid Hötorget och i tullsnitten.
Det är hög tid att Stockholm skaffar sig en policy av den
typ som Helsingfors och Köpenhamn har, annars riskerar
staden att hamna i samma position som London. Sarah
Jackson från Commission for Architecture and the Built
Environement, CABE i Storbritannien, redovisade att
Londons avsaknad av förhållningssätt till höga hus lett till
en helt förändrad stadssilhuett.
Det är utomordentligt viktigt att landskapet och de
kulturhistoriska värdena respekteras. Stockholms karaktär
har gjort staden världsberömd, landskapet och stadens
möte med vatten, silhuetten i stadskärnan, de stora
parkerna och den omtänksamma bostadsarkitekturen i Per-
Olof Hallmans planer och i områden som Vällingby och Årsta.
Märkesbyggnader kommer ur arkitektonisk konstnärlighet och
mening. Höga hus är stapelvara internationellt. En lika viktig
utgångspunkt är att Stockholm är en stad som älskas av sina
invånare. Samma stolthet borde folkets företrädare känna, och
vara en självklar utgångspunkt i planeringen inför framtiden.
De höga husens inverkan på sin omgivning måste också uppmärksammas,
vilket flera av talarna på symposiet betonade.
Höga hus tar plats och de blir särskilt problematiska om de
placeras på höjder. Det föreslagna 170 m höga huset i
gasklockans ställe i Hjorthagen är ett sådant exempel. Det skulle
om det byggdes ha stor inverkan såväl på stadsbilden som på
nationalstadsparken.
Samfundet S:t Eriks seminarium om stadsplanering och
segregation den 10 mars, som i skrivande stund inte ägt rum,
är även det ett tema som är högaktuellt. DN har i flera
uppmärksammade artiklar tagit upp problemet med den
tudelning som alltmer präglar Stockholm. Här deltar ledande
forskare som Roger Andersson och Christer Bengs, tillsammans
med bl.a. Katarina Ahlqvist från Gårdstensbostäder och Lars
Olson planeringschef i Botkyrka kommun.
Monica Andersson, ordförande i Samfundet S:t Erik