Hänt & tänkt december 2011

Hänt & tänkt december 2011

HÄNT & TÄNKT DECEMBER 2011
Stadsbyggnadsbeslut har ingripande effekter på stadens utveckling
och låser handlingsutrymmet för överskådlig tid för alla, såväl i
Stockholm som i landstinget och på riksplanet. När stadsfullmäktige
beslutat att med tre rösters översikt anta detaljplanen för Nya Slussen,
så har man förutom att sjösätta en ny motorväg rakt in i Gamla Stan,
även förhindrat en nedgrävning av tunnelbanan och därmed
permanentat Centralbron. Det innebär att Gamla Stan kommer att
omges av två breda motorvägsbroar, att Riddarholmskanalen förblir
igenbyggd och att vattenrummet mellan Gamla Stan och Södermalm
fortsätter att överskuggas av den breda tunnelbanebron. Med tanke
på att tunnelbanebron har dömts ut som uttjänt, så har beslutet även
negativa effekter för tunnelbanesystemet, som behöver moderniseras
på sträckan T-centralen – Slussen och säkras mot översvämningar.
Därtill kommer det historiska minnet av näset mellan Gamla Stan
och Södermalms förkastningsbrant att utplånas.
Det är ett oerhört facit av ett beslut som tagits med en majoritet på
endast tre röster.Den typen av stadsbyggnadsbeslut, som vilar på en
så skakig grund, har hittills varit sällsynta, inte bara i Stockholm, utan
över hela landet. Det innebär å andra sidan att utgången av beslutet är
oviss. Det kommer att överklagas och den juridiska processen kommer
att ta år att genomföra. Det är numera miljödomstolen och
miljööverdomstolen som hanterar sakägarnas stadsbyggnadsöverklaganden,
medan förvaltningsdomstolarna som vanligt prövar
fullmäktige- och nämndbeslutens laglighet.
Höstens stadsbyggnadsseminarium Offentliga rum blev välbesökt och
väldigt uppskattat, liksom höstmötet där vi firade Samfundet S:t Eriks
110 år. Jag vill rikta ett varmt tack till Ann-Charlotte Backlund, som
såväl på höstmötet som vid AB Stadsholmens 75-årsjubileum gav en
ingående beskrivning av Samfundet S:t Eriks historia och vad
samfundet betytt inte minst för framväxten av Stadsmuseets
vetenskapliga och antikvariska arbetsmetoder.
Vårens verksamhet är som vanligt späckad med aktiviteter, såväl om
Stockholms historia som om den framtida stadsbyggnadsutvecklingen.
Den 7 mars anordnar Samfundet S:t Erik ett stadsbyggnadsseminarium
om stadens parker med en historisk genomgång av parkens
framväxt och en redovisning och debatt om hur den står sig i
framtidsplaneringen. Ledande forskare och praktiker deltar med
landskapsarkitekt Jonas Berglund som moderator. Seminariet äger rum
på eftermiddagen i Läkaresällskapets vackra och anrika jugendlokaler
vid Klara kyrka. Byggnaden ritades av arkitekt Carl Westman 1906.
Alla är varmt välkomna till vårens verksamhet!
Monica Andersson
Ordförande i Samfundet S:t Erik