Hänt & tänkt augusti 2013

Hänt & tänkt augusti 2013

HÄNT & TÄNKT AUGUSTI 2013
Sommaren har varit lång, torr och varm. Nu stundar
en intensiv höst med en fullmatad verksamhet i
Samfundet S:t Erik.
Vi har tyvärr nåtts av beskedet att en av våra verkliga
eldsjälar, Margot Höjering, har gått ur tiden. Hon
gjorde en stor insats genom att under 40 år inom
Bokförlaget Höjerings (ursprungligen Billbergs) ge ut
Stockholmslitteratur av hög klass. Hennes minne lever
kvar, inte minst i “Stiftelsen Höjerings Bokförlag för
Stockholmiana”, som Samfundet S:t Erik kunde bilda
2001 genom en donation från henne. Ur stiftelsen
delar samfundet ut stipendier till framstående
stockholmsforskare.
Vi hedrar hennes minne allra bäst genom vår uppgift
att värna Stockholms grundläggande stadsbyggnadsoch
miljökvaliteter. Stadens snabba tillväxt får inte ske
på bekostnad av de värden som gör Stockholm
attraktivt.
I årsboken, som ges ut i november fullgör vi den
uppgiften genom att granska Stockholms infrastruktur.
Vi efterlyser en rejäl satsning på kollektivtrafiken,
inte minst tunnelbanesystemet, som är kraftigt
eftersatt. Där presenteras också vinnarna i den
fototävling “Mitt Slussen” som Samfundet S:t Erik
anordnade i samarbetet med DN:s
stockholmsredaktion i våras. En tävling som var
väldigt uppskattad av såväl stockholmskännare som
fotoentusiaster.
Årsboken följs upp med ett stadsbyggnadsseminarium
om årsbokstemat den 12 november
klockan 13-17 i Byggnadsföreningens lokaler. Den 26
november äger höstmötet rum i Börssalen.
Programverksamheten är rik på upplevelser.
Vi väntar nu på avgörandet om den överklagade
detaljplanen för Bussterminalen och Mark- och
miljööverdomstolens utslag om den avvisade
detaljplanen för Slussen
Vi har fått många nya medlemmar vilket gläder oss
mycket! Efterfrågan på våra seminarier och program
är mycket stor.
Varmt välkomna till höstens verksamhet!
Monica Andersson
Ordförande för Samfundet S:t Erik