Hänt & tänkt april 2016

Hänt & tänkt april 2016

HÄNT & TÄNKT APRIL 2016

Våren kom trevande i mars med snödroppar, vintergäck och tussilago, efter ett omväxlande februariväder med kalla nätter och soliga dagar som gav fina skridskoisar.

Trots den unika hamnmiljön på Blasieholmen har en majoritet i stadsbyggnads- och exploateringsnämnd-erna tillstyrkt det föreslagna Nobel Center på Blasie-holmen. Här finns unika lämningar från Stockholms varvshistoria och en levande sjötrafik som inte kommer att kunna vara kvar, alla försäkringar om motsatsen till trots. Samfundet S:t Erik har i ett öppet brev lyft fram de kulturhistoriska värden som går förlorade och påtalat det uppseendeväckande ointresset för sjöfartens behov. Chipperfields museibyggnad, som bryter med skalan mitt i Stockholms arkipelag bakom Nationalmuseum med ett för platsen oproportionerligt Nobel Center, skulle på ett helt annat sätt komma till sin rätt på en plats där den skulle bli ett unikt tillskott i sin miljö. Vetenskapsstaden vid Brunnsviken har nämnts, men en självklarare plats skulle vara Vinterviken där Nobel hade sin verksamhet och där Nobelstiftelsen borde ta sitt ansvar att sanera den för-giftade marken som dynamittillverkningen lämnade efter sig. Då skulle Nobelstiftelsen bli ett föredöme och som föregångare ta ett första kliv in i framtiden där museer i ytterstaden måste bli verklighet när Stockholm har blivit storstad.

Märklig och oväntad var majoriteten för stadsbyggnadsnämndens rivningslov för kv. Riddaren 18.  En av de få byggnader som finns kvar från 1870-talet. Den kom till före 1874 års byggnadsstadga. Kv Riddaren symboliserar allt det som stockholmarna älskar med innerstaden, en mänsklig skala, en vacker, ståtlig och upplevelserik byggnad som minner om Stockholms historia. En pärla på Östermalm. Det finns ännu tid att ompröva det beslutet. Vi sätter nu vårt hopp till att Humlegården Fastigheter/Länsförsäkringar AB, som äger byggnaden, ska ta sitt förnuft tillfånga. De har i andra sammanhang gjort sig kända för att ta kulturhistoriska hänsyn, varför deras beslut i det här unika fallet framstår som mycket märkligt. Samfundet S:t Eriks styrelse kommer att uppvakta ledningarna för bolaget. Om uppvaktningen blir resultatlös så återstår inget annat än att uppmana medlemmar och andra att pröva sin konsumentmakt.

Samfundet S:t Erik arbetar ständigt med att ge vårt bidrag till att öka kunskaperna om all den värdefulla bebyggelse och det unika stadslandskap som Stockholm har, med hjälp av de framträdande kompetenser som finns i vår styrelse. Det gör vi genom årsboken och genom att regelbundet ordna stadsbyggnadsseminarier där de främsta planerings-, arkitektur- och kulturkännarna skriver och talar samt genom våra yttranden över detalj- och översiktsplaneförslagen och genom programverksamheten. Vi kommer nu att bredda och fördjupa det arbetet i samarbete med andra kulturinstitutioner. Kontakter med byggherrar och byggföretag och deras organisationer behövs i en tid när Stockholms bygger så det knakar. Vi behöver förmedla vårt kunnande och våra kompetenser direkt till dem i syfte att öka medvetenheten om det unika kulturarv Stockholm har. Det nya som tillkommer måste respektera Stockholms stadslandskap, parker och unika arkitektur och bidra till att nya kvaliteter skapas och byggs till de kvaliteter vi redan har.

 

Välkomna till samfundets verksamhet!

Monica Andersson, Ordförande Samfundet S:t Erik