Fredrik von Feilitzen pristagare och hedersledamot 2018!

Fredrik von Feilitzen pristagare och hedersledamot 2018!

Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris 2018 tilldelades Med lic. Fredrik von Feilitzen vid samfundets årsmötet i Börssalen igår kväll.

Motiveringen lyder:

Fredrik von Feilitzen pristagare och hedersledamot 2018

För att han med sitt brinnande intresse och sina gedigna kunskaper om Stockholms byggda miljöer och parker på ett föredömligt sätt medverkat till att hävda stadens natur- och kulturhistoriska värden, såväl i sin roll som ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet som i sitt stora och långvariga engagemang i Samfundet S:t Eriks styrelse. Därtill kommer hans nit och djupa efterforskningar i arkiven. Fredrik bidrar outtröttligt till att sprida kunskap om och att argumentera för den goda stadskulturen, de intressanta byggnaderna, den tidstypiska arkitekturen, de unika träden, de historiska lämningarna och Stockholmskonsten i många olika sammanhang via anföranden, publicistiska inlägg och genomarbetade yttranden.

Fredrik von Feilitzen som gick med i samfundet som 18 åring 1960 blev invald i styrelsen 1972, har oförtröttligt medverkat till att sprida kunskap om Stockholms historia och Stockholms skönhet. Årsmötet beslutade med acklamation att välja Fredrik till hedersledamot när han nu passerat den stagdeenliga åldern för ledamotskap i styrelsen.