Fantasifrack för baletten Skating Rink, Svenska baletten i Paris

Fantasifrack för baletten Skating Rink, Svenska baletten i Paris

Fantasifrack för baletten Skating Rink, Svenska baletten i Paris 1922