Länk till ärendet på Sbk

Yttrandet som pdf

 

Angående detaljplaneförslag för Strandkyrkogården 1 i stadsdelen Skrubba, S-Dp 2020-01376

Bakgrund
Strandkyrkogården, belägen i Skrubba intill Drevviken, invigdes 1996 och var då avsett som ett annex till Skogskyrkogården. Arkitekt Göran Bergquist stod för ritningarna för den 25 hektar stora begravningsplatsen som verkligen gör skäl för begreppet ”skogskyrkogård” då naturmarken har bibehållits i mycket stor omfattning. Här finns plats för cirka 20 000 gravar, merparten placerade ute i skogsterrängen. Ursprungligen uppfördes här inget kapell utan endast en ekonomibyggnad för förråd.

Förslaget
Detaljplaneförslaget möjliggör uppförandet av en ceremonibyggnad på Strandkyrkogården. Önskemålet om en naturlig mötesplats inom området har vuxit fram under åren liksom behovet av en byggnad med en ickekonfessionell och flexibel utformning för att kunna genomföra begravningar utifrån olika traditioner och med ett varierande antal begravningsgäster. Den nya byggnaden föreslås ligga i begravningsplatsens nordvästra del, i grässlänten intill den befintliga parkdammen. Enligt förslaget skall byggnaden vara låg, uppförd i en våning, med sockel av granit, fasader i trä som med tiden ska gråna och ett platt sedumtak. 

Samfundet S:t Eriks synpunkter
Samfundet S:t Erik finner det fullt möjligt att uppföra en ceremonibyggnad på Strandkyrkogården och ser positivt på möjligheten att därigenom genomföra begravningsceremonier av olika slag. Placeringen av nybyggnaden nere i dalsänkan känns lämplig, likaså grunddragen i det formspråk och materialval som föreslås; fasad huvudsakligen av trä som grånar och sedumtak, vilket bidrar till att byggnaden smälter in i naturen. Samfundet S:t Erik vill betona vikten av hög kvalitet i gestaltning och utförande. Skyddsvärda träd inom planområdet bör ges skyddsbestämmelse i planen.

För Samfundet S:t Erik

 Monica Andersson                                              Suzanne Lindhagen

Ordförande                                                            Styrelseledamot

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere