Samfundet S:t Eriks årsmöte äger rum onsdagen den 26 april 2023 kl. 18.00 i Börshuset, Börssalen, Gamla stan. Kallelse med årsmötesprogram, dagordning samt årsredovisningen för 2022 kommer att anslås på samfundets webbplats och skickas ut i god tid före årsmötet.

Inför val av styrelse, valberedning och revision vid årsmötet 2023

Ordförande vald tom 2023

fil dr statsvetenskap Monica Andersson, invald 2010

Ordinarie ledamöter valda tom 2023

civ ek Folke Dellström, skattmästare, invald 1989.
arkitekt Susanne Ingo, vice ordförande, invald 2005
journalist Lena Adelsohn Liljeroth, invald 2021

Ordinarie ledamöter valda tom 2024

antikvarie Suzanne Lindhagen, invald 2009 obs till 2023
bebyggelseantikvarie Sebastian Ulvsgärd, invald 2018
jurist Knut Weibull, invald 2022

Suppleanter valda tom 2023

landskapsarkitekt Jonas Berglund, invald 2009
antikvarie Ann-Charlotte Backlund, invald 2022

Suppleanter valda tom 2024

bebyggelseantikvarie Stina Hagelqvist, invald 2020
kulturhistoriker Sofia Meurk, invald 2020

Ordinarie revisorer valda tom årsmöte 2023

auktor revisor Joserfine Fors, vald 2022
konstvetare Hedvig Schönbäck, vald 2018

Revisorssuppleanter valda tom årsmöte 2023

Vakant
byggnadsantikvarie Stephan Fickler, vald 2010

Valberedning, valda tom årsmöte 2023

byggnadsantikvarie Maria Lorentzi, ordförande invald 2022
arkitekt SIR/MSA Cecilia Sagrén, invald 2022
antikvarie/arkeolog Lisa Johansson Sarban, invald 2018
arkitekt Laila Reppen, sekreterare, invald 2022

Förslag till styrelse och valberedning

Medlem som önskar framföra förslag till nya ledamöter av styrelsen eller valberedning kontaktar valberedningen valberedning@samfundetsterik.se senast 17 februari 2023.

Samfundets S:t Eriks belöningsplakett och pris

Medlems förslag till kandidat till plaketten ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 februari 2023.

Övriga ärenden till styrelsen
Medlem som vid årsmötet önskar framföra frågor och motioner ska sända dessa till styrelsen för beredning senast den 28 februari 2023.

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere