Årsböcker till försäljning

Prislista

Gamla Stan. Stad i förvandling (SEÅ 2015)                   250 kr      (200 kr medlemspris)

Stockholms Byggnadskultur (SEÅ 2014)                     100 kr       (100 kr medlemspris)

Övriga årsböcker                                                            80 kr       (50 kr medlemspris)

Register                                                                          gratis

 

Flera årgångar är slutsålda, men kan finnas i vårt antikvariat.
Kontakta kansliet  med förfrågan.

Registerårgångar: 1903-1922, 1933-1957, 1958-1978  (register för åren 1923-1932 är slutsålt)

 

Årsböckerna kan köpas eller beställas genom Samfundet S:t Eriks kansli,
per telefon 08-21 09 24 eller e-post:
 kansli@samfundetsterik.se
.
Vid leverans per post tillkommer porto.