Årsbok 2012

Offentliga Rum

Från kantsten till byggnadsordning, från medeltid till framtid, från innerstadens symbolmättade platser till förorternas praktik. Stadens offentliga rum är många. S:t Eriks årsbok 2011 vill visa på de historiska linjerna och spegla nuets stadsrum. Men också reflektera över vad de senaste decenniernas privatiseringar har inneburit för vad som tidigare varit allmänt och allas.