Min Stockholmsskildring för gymnasieelever

Om

Skrivartävlingen vänder sig till  gymnasieelever som vill skriva om Stockholm. Syftet är att väcka intresse för Stockholm och Stockholms historia.

Uppsatsen ska handla om staden Stockholm, ämne och innehåll kan variera; nutid och historia, city och förort, kända och okända händelser, platser, miljöer och människor. Vilka platser eller byggnader intresserar dig? Vilka undviker du? Vad har hänt eller kommer kanske att hända? Hur upplever du Stockholm; genom dina eller någon annans ögon? Hur vill du att framtidens Stockholm ska se ut? Ditt bidrag om Stockholm kan vara skriven utifrån ett personligt eller objektivt perspektiv. Din text kan vara skriven som en essä, novell, krönika, rapport eller i uppsatsform enligt de kriterier som gäller för gymnasiearbetet med notapparat och referenser. Allt från stadsbyggnad till stadens politiska, sociala, historiska och kulturella liv idag och i äldre tider vill vi ta del av! Enda kravet är att texten utgår från platsen – staden Stockholm.

Pris

Vinnaren av första pris får 5 000 kr och två andrapristagare får 2 500 kr vardera samt ett personligt medlemskap i Samfundet S:t Erik för det nästkommande året.

De vinnande skolorna får, genom läraren, också ett medlemskap i Samfundet S:t Erik och en fri stadsvandring eller visning i Medeltidsmuseet eller Stadsmuseet regi. De belönade uppsatserna omnämns i Samfundet S:t Eriks årsbok och publiceras på Samfundet S:t Eriks hemsida och på Stockholmskällan.se under ”De skriver om Stockholm”.

Prisutdelning sker i samband med Samfundet S:t Eriks höstmöte under november månad. Priset instiftades 2014 och de första priserna delades ut 2015.

Tävlingsregler

Uppsatsen ska vara:
– skriven av en gymnasieelev (15-20 år)
– skriven aktuellt skolår
– godkänd av elevens lärare
– 10 000–20 000 tecken inklusive blanksteg

Nominering

Din lärare eller du, med lärares godkännande, skickar in din uppsats till Samfundet S:t Erik. Bidraget ska vara samfundet tillhanda senast fredagen den 16 juni 2023.

Kontaktperson är Lisa Härmark, tel: 0709-604540 eller e-post: lisa@samfundetsterik.se.

Skrivartävlingen är ett samarbete mellan Samfundet S:t Erik, Stockholmskällan och Medeltidsmuseet i Stockholm. Juryn består av representanter från dessa samt Stockholms universitet.

Utlysning 2023

Här kan du ladda ner årets utlysning av Min Stockholmsskildring.

Boken Min Stockholmsskildring

De belönade bidragen 2019–22 publicerades i en bok. Boken delas ut gratis till gymnasieskolor och finns även att ladda ner digitalt här.

Boken Min Stockholmsskildring från skrivartävlingen för gymnasieelever.

Tidigare mottagare

De belönade uppsatser finns att läsa på Stockholmskällan.

Vinnare 2022

1:a pris Atlas  novell av Nike Örtengren,  Viktor Rydbergs Gymnasium, Jarlaplan genom läraren Mats Ingemarsson. Juryns motivering: ”Det finns en glipa mellan himmel och jord, och där är Atlas. I det område som bär hans namn, bär han himlens tyngd på sina axlar. I Nike Örtenholm vindlande och drömska berättelse vandrar nu Atlas från det område som människorna gett hans namn, genom staden och ser den förändras. Lite knorrande och avundsjuk, lite stolt och fylld av kärlek till människornas värv, precis som det anstår den antika mytologins berättelser. Under Nike Örtenholm penna drar sig landsbygd och obygd undan, och vi får följa samma plats genom förändringen, där lera blir till tegel som blir till fabrik som blir till bostadskvarter. Allt bara pågår medan världen krigar och raserar. Stockholms skönhet består och Atlas biter ihop och står ut, i kärlek till den här staden.”

Hederspris  Från kolera till kunskapsprov på Albanokullen – krönika av Ingrid Stenberg, Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan, genom läraren Pernilla Löfgren.

Juryn motivering: ”Ingrid Stenberg blickar: ut över staden, historien och samtiden från Albanokullen, och in i det som en gång var Roslagstulls sjukhus; i en text som är en perfekt väv där blicken och berättelsen går som en skyttel fram och tillbaka mellan det personliga och det allmänna, mellan nutid och dåtid. Allt hör ihop och möts i huset med höga fönster och breda portar på Albano. Ingrid Stenberg tar oss med från kolerans, difterins och tyfusens behov av ett sjukhus avskilt från stadens täta bebyggelse till den grundskola som hon själv gick i, utan att förflytta oss annat än i tiden. Historien må vara fasansfull, fylld av feber och farsoter, men läsningen ger oss ändå bara sköna rysningar av välformulerad och välfångad språklig skärpa!”

Meny
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere