Anders Nerman 1924-2017

Anders Nerman 1924-2017

Anders Nerman 1924-2017

Samfundet S:t Eriks hedersledamot och förre skattmästaren Anders Nerman har avlidit i en ålder av 93 år.
Anders Nerman, före detta chefsjurist i försäkringsbolaget Ansvar, blev tidigt medlem i Samfundet S:t Erik och väckte uppmärksamhet genom att med framgång kontinuerligt värva nya medlemmar. 1964 valdes han in i samfundets styrelse och utsågs till skattmästare, ett uppdrag han hade till 1993. Han utsågs 1994 till hedersledamot i samfundet.
Under hela sin aktiva tid i styrelsen var han samfundets primus motor. Han värvade medlemmar, tog initiativ till en livligare programverksamhet samt arrangerade utflykter och resor. Han var en outtröttlig idéspruta. Vi minns också hans insatser som skattmästare. Med bravur hanterade han samfundets ekonomi och fastighetsförvaltning.   Trots samfundets synnerligen knappa ekonomiska resurser kunde han ändå finna medel att finansiera verksamheten, instifta samfundets belöningsplakett och pris och också skapa utrymme för att lämna anslag till olika och angelägna ändamål.
Han lyckades i mitten av 1960-talet överlåta aktierna i AB Stadsholmen till Stockholms kommun. Samfundet kom senare att äga två fastigheter i kvarteret Cepheus i Gamla Stan, varav den större överläts till en bostadsrättsförening i början av 1980-talet. I samband med fastighetsboomen i början av 1990-talet genomdrev han med stöd av en majoritet i styrelsen även den sista, något kontroversiella, försäljningen av fastigheten Cepheus 25. Därmed tillfördes samfundet ett ansenligt kapital som skapat ekonomiska resurser och som möjliggör fortsatta och omfattande aktiviteter för att kunna leva upp till ändamålen. Förvärvet och den senare donationen till Stockholms kommun av Stuckatörens våning låg också Anders bakom.
Anders Nerman var en sann entusiast, kunnig, sympatisk och rolig. Han hade alltid en välfunnen och passande anekdot att berätta från sitt långa och innehållsrika liv.

Våra tankar går till Anders barn Peter, Ulla och Eva med familjer.