Startsida


Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga, historiska och estetiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling.

För att leva upp till uppgifterna enligt stadgarna anordnas visningar av intressanta byggnader, stadsvandringar, föredrag, skyltning av intressanta byggnader och broar, utgivning av en innehållsrik, ofta tematisk, årsbok. Genom remissyttranden, uppvaktningar, presskontakter, debatter och seminarier arbetar samfundet med att väcka opinion i för staden viktiga utvecklings- och stadsmiljöfrågor.


Vad vi gör

Medlemsprogram

Medlemsprogram

Föreningen arrangerar ständigt spännande stadsvandringar, visningar och föredrag för våra medlemmar.

Årsböcker

Årsböcker

Sedan 1903 år ger föreningen ut en årsbok där engagerade och kunniga författare bidrar med kunskaper om såväl Stockholms historia som stadens utveckling idag.

Opinionsbildning

Opinionsbildning

Föreningen anordnar seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor, samt yttrar oss om stadsplaner.

Kulturhusskyltar

Kulturhusskyltar

Föreningen har sedan 1993 spridit kännedom om Stockholms kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsearv genom att skylta byggnader, anläggningar och broar i både Stockholms innerstad och ytterstad.

Anslag, stipendier & priser

Anslag, stipendier & priser

Föreningen delar årligen ut anslag till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt. Dessutom delas två priser samt ett stipendium ut årligen till personer som utfört berömliga insatser för Stockholm.

Bli medlem

Bli medlem

Brinner du också för Stockholm? Bli medlem idag! Som medlem får du en rykande färsk årsbok varje år, tillgång till intressanta program och visningar, och du bidrar till att föreningen kan fortsätta att arbeta för stadens värdefulla kultur- och naturminnesarv.


God fortsättning på 2022!

Medlemskap 2022

Brinner du också för Stockholm? Ett medlemskap i Samfundet S:t Erik ger dig möjlighet att uppleva Stockholms historia och forma framtidens Stockholm i olika forum. Genom ditt medlemskap medverkar du till bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden.

Bli medlem 2022 eller förnya ditt medlemskap i Samfundet S:t Erik!

Årsavgiften är 250 kr. Är ni två på samma adress, kostar det 100 kr för familjemedlemmen. Läs mer om medlemskapet här.

Informationsblad
I början av februari kommer informationsblad nr 1, och har du bytt adress sedan senaste utskicket är det bra att uppdatera oss.

Nyhetsbrev på e-post
Nyhetsbrev med information från styrelse, kansli och samarbetspartners skickas ut från kansliet per e-post mellan ordinarie pappersutskick ca 5-7 gånger per år. Vill du också få dem? Skicka i så fall din e-postadress till oss. Du kan när som helst säga upp din prenumeration.

Övergång till digitala medlemsutskick
Vi har för avsikt att under året 2022 successivt övergå till digitala medlemutskick, även vad gäller infobladen. Mer information om detta kommer i nästa informationsblad.

 

Annat
Har du inget att läsa? Varför inte läsa de vinnande uppsatserna i Min Stockholmsskildring 2021.

Du kan läsa dem här eller på Stockholmskällan .

Infoblad nr 4 2021

Informationsblad nr 1, 2022 kommer i v 5.

KALENDARIUM  JAN-FEB 2022

Söndag 16/1 INSTÄLLD. NYTT DATUM KOMMER. Markuskyrkan i Björkhagen (visning)
Onsdag 19/1 INSTÄLLD PG A SJUKDOM. NYTT DATUM KOMMER. Så byggdes husen 1880–2020 (zoom-föreläsning)
Onsdag 26/1 INSTÄLLD. NYTT DATUM MEDDELAS SENARE. Skeletten skvallrar om historien (föredrag). FULLTECKNAD
Måndag 31/1 INSTÄLLD. NYTT DATUM MEDDELAS SENARE. Modell av Gamla Operan (visning)
Onsdag 2/2 Epsteins Stockholm (föredrag) FULLTECKNAD