Opinion & Yttranden

Om opinionsbildning

Samfundet S:t Erik bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör utveckling och bevarande av Stockholms kultur- och skönhetsvärden, uppvaktningar av beslutsfattare och presskontakter.

Opinionsverksamheten tar sin utgångspunkt i våra stadgar.

Samfundets viktigaste uppgift är att i debatten om Stockholm och stadens framtida utveckling bidra till kunskapsuppbyggnad genom:

  • stadsbyggnadsseminarier
  • debatter och föredrag om Stockholm och Stockholms historia
  • yttranden såsom remissvar på översiktsplaner, detaljplaner och andra ärenden som berör Stockholm och stadens utveckling i Stockholms stad, Landstinget, Länsstyrelsen m fl beslutsfattande organ
  • stöd till forskning om Stockholm
  • stöd till konstnärlig verksamhet i och om Stockholm

Yttrande per år