Vandring: Gustav Adolfs Torg och Norrbro onsdag 29 november kl. 13-14

  • Inventarienummer SSM 100929
    Martin, Johan Fredrik (1755-1816) Inventarienummer SSM 100929

120 kr

Gustav Adolfs Torg och Norrbro är kanske, vid sidan av Slussen, Stockholms mest centrala plats och stråk. Här rinner Mälaren ut i Saltsjön, och här knöts även den ursprungliga staden ihop med Norrmalm. Här möts de två 1600-tals gatunäten på Norrmalm, såväl som kulturen och det offentliga rummet. Maktens centrum med slottet och riksbyggnaderna finns här, liksom stadens första offentliga park – Strömparterren – där det första stockholmsfotografiet togs. Under 1800-talet växte den moderna offentligheten fram genom Norrbro-basaren. Sist men inte minst har Norrbro och Gustav Adolfs torg varit platsen för introduktion av olika moderna belysningstekniker.
När: Onsdag 29 november kl. 13-14
Var: Gustaf Adolfs Torg vid statyn
Guide: Klas Lundkvist, arkitekt och antikvarie, verksam på Stadsmuseet t o m 2016.
Anmälan till Samfundet S:t Eriks kansli kansli@samfundetsterik.se tidigast tisdag 7 november kl. 10.00
Betalning till Samfundet S:t Eriks plusgiro 15 70 57-1 eller bankgiro 820-1550 efter bekräftelse av plats.