2006- Sjöfartsstaden Stockholm

80 kr

STOCKHOLM SJÖFARTSSTADEN- Samfundet S:t Eriks årsbok 2006

 

Medverkande författare: