Aktuellt

Vår Facebook

Varför inte förlägga helgens promenad förbi någon av våra nyuppsatta skyltar?👣👟👞 Sverigefinska skolan (T-bana Fridhemsplan), Minneberg (Alvik), Bromma gymnasium (Stora Mossen) och LM Ericssons telefonfabrik (Telefonplan). På Stockholmskällan kan du se alla våra skyltar stockholmskallan.stockholm.se //Sök på "Informationsskyltar från Samfundet S:t Erik" #kulturhusskyltar ...

View on Facebook

Tips till våra medlemmar! Den 6-8 oktober går arkitekturfestivalen Open House Stockholm av stapeln. Då bjuds allmänheten in till gratis guidade visningar av spännande byggnader och platser i staden. Fullständigt program på openhousestockholm.se/

För den som vill ställa en eller annan fråga kring hur man går från idé till färdig byggnad finns möjlighet att "speed-dejta" en arkitekt eller byggnadsingenjör på Equator Stockholm openhousestockholm.se/objekt/speed-dejta-en-arkitekt/
#openhousestockholm
...

Open House Stockholm 6-8 oktober 2017

oktober 6, 2017, 8:00f m - oktober 8, 2017, 5:00e m

Allmänheten bjuds in till gratis guidade visningar av stadens mest spännande byggnader och platser när den internationella festivalen Open House kommer till Stockholm för andra året i rad, den 6-8 oktober. Se hela programmet här www.openhousestockholm.se Open House Stockholm är en ideell förening som grundades av fyra föreningar; Samhällsbyggnadslänken, Stockholms Arkitektförening, Samhällsbyggarna och Stockholms Byggnadsförening. Föreningen är en del av det globala nätverket Open House Worldwide och får stöd ifrån Stockholms stad. Tack till våra partners Vasakronan, Humlegården och Byggmästareföreningen, samt till vår sponsor Fabege och våra övriga samarbeten med Houzz och Kollegorna. Tack också till Stockholms Stad för kulturstöd.

View on Facebook

Samfundet har skickat in sitt yttrande om fastigheten Hästen 21 i hörnet Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan. Enligt planförslaget ska huset rivas och ersättas av ett större hus.

Som skäl för rivningen anges att de befintliga fönstren är för små för att ge kontorslandskapen ”tillfredsställande mängd dagsljus”. Men eftersom det nya huset kommer att sakna gårdar måste dagsljuset i det nya huset rimligen bli sämre! För det andra menar stadsbyggnadskontoret att det befintliga kulturhistoriskt värdefulla huset inte kan byggas på eftersom det inte skulle vara förenligt med Plan- och bygglagens bestämmelser om förbud mot förvanskning. I stället förordar man alltså total rivning!

Detaljplaneförslaget är ytterligare ett flagrant exempel på följden av att det saknas tydliga riktlinjer för City, och bör därför avvisas.

Läs hela yttrandet här: samfundetsterik.se/yttranden-2/#1504598286940-87c504dc-bb35 klicka på mappen 2017 och Hästen 21.
...

View on Facebook

Nu på onsdag 13 september går höstens andra medlemsprogram av stapeln! Vår biljettkvot är uppbokad men det går fortfarande bra att köpa biljett via Medeltidsmuseet 🎫🎟️ ...

Föreläsning: Brunkebergstorg – torget som försvann

september 13, 2017, 6:00e m - september 13, 2017, 7:30e m

Stadsmuseet c/o Medeltidsmuseet Kom och hör om torgets historia, från slaget vid Brunkeberg 1471 fram till framdragningen av Klaratunneln 1969 då torgets alla byggnader revs. Stella Fare, arkivarie och före detta stockholmspolitiker, har under våren lett stadsvandringar om Brunkebergstorgs historia. Nu följer hon upp med en föreläsning baserad på sin bok om Brunkebergstorg, och visar över hundra bilder, många av dem tidigare okända eller opublicerade. Du får höra om hur en stadskultur som formats under många sekler försvann när grävskoporna drog fram, om värderingar som styr byggande och rivningar idag och vad vi kan lära av rivningsraseriets mekanismer. Stella Fare utlovar betraktelser som inte är neutrala, men heller inte partipolitiska. Under 1800-talet utvecklades Brunkebergs torg till en stockholmsk variant av trendiga Montparnasse i Paris. In flyttade dåtidens kulturella och politiska elit. I mitten stod den pampiga Stortorgspumpen, en mötesplats långt före Svampen på Stureplan. Vi får möta bland andra Cajsa Warg, Lars Johan Hierta och L. M. Ericsson och lära känna den miljö som formade dem och deras samtid. I samarbete med Samfundet S:t Erik stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2017/09/13/brunkebergstorg--torget-som-forsvann/

View on Facebook

Seminarietips från vår samarbetspartner Stockholmia- forskning och förlag! ...

Slussen: International perspectives on urban planning

september 19, 2017, 1:00e m - september 19, 2017, 4:00e m

Slussen - stadsomvandling som berör Anmälan är öppen! Anmäl dig här: www.eventbrite.com/e/international-perspectives-on-urban-planning-tickets-36889778320 I det första av tre seminarier belyser vi Slussen utifrån stadsomvandlingsprojekt i andra länder. Tre internationellt framstående forskare berättar och samtalar under ledning av Maja Aase, journalist och moderator. Slussen har kallats ett av Sveriges mest kritiserade projekt, präglat av motsättningar och en snårig process. Många medborgare engagerar sig i frågan. Protester har ägt rum. Politiker och förvaltning har kritiserats för att undvika och ignorera motstånd. Motståndare har anklagats för att förhindra stadsförnyelse. Vem har makten över samhällsplaneringen? Hur fungerar samspelet mellan medborgare, politiker och förvaltning? Vilken roll spelar medierna? Och hur ser striden om Slussen ut i internationell jämförelse? Föredrag och samtal på engelska Vill du ställa en fråga eller bidra med en synpunkt inför seminariet? Kontakta info.stockholmia@stockholm.se Läs mer på: stockholmia.stockholm.se/kalender/2017/09/slussenseminarie-1/ Moderator: Maja Aase Föredrag: "Complexity of citizen participation in large-scale urban development projects" med Margit Mayer, professor emerita, Freie Universität Berlin. "What can planning technocrats and local politicians learn from planning conflicts?" med Enrico Gualini, Professor vid Technische Universität Berlin. "Always disappointing? Swedish citizens’ participation in planning in comparative perspective" med Abdul Khakee, Professor emeritus, Kungliga tekniska högskolan.

View on Facebook

Seminarium med stadens politiker om förslaget till ny översiktsplan för Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har redovisat ett förslag till ny översiktsplan. Av förslaget framgår att Stockholms stad vill attrahera byggherrar och förbereder sig för att snabbt kunna ge klartecken till ett mycket omfattande nybyggande.

Intresserade medborgare och yrkesverksamma inom sektorn bjuds in till ett seminarium som Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Samfundet S:t Erik, Stockholms naturskyddsförening, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research arrangerar gemensamt.

Vi vill höra hur stadens politiker tänker sig kunna styra bebyggelsens utveckling samtidigt som viktiga natur-, kultur- och stadsmiljövärden bevaras och berikas.

Företrädare för stadsbyggnadsnämndens olika politiska partier
kommer att besvara frågor från organisationerna och publiken.

Vi får också veta varför just översiktsplanen spelar en så viktig roll
för den politiska styrningen av stadens bebyggelseutveckling

Ladda ner inbjudan här: samfundetsterik.se/wp-content/uploads/2017/09/O%CC%88P-seminarium-inbjudan-Final.pdf
...

Översiktsplan eller försäljningsbroschyr?

oktober 12, 2017, 6:00e m - oktober 12, 2017, 9:00e m

Seminarium med stadens politiker om förslaget till ny översiktsplan för Stockholm. Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad har redovisat ett förslag till ny översiktsplan. Av förslaget framgår att Stockholms stad vill attrahera byggherrar och förbereder sig för att snabbt kunna ge klartecken till ett mycket omfattande nybyggande. Intresserade medborgare och yrkesverksamma inom sektorn bjuds in till ett seminarium som Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Samfundet S:t Erik, Stockholms naturskyddsförening, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research arrangerar gemensamt. Vi vill höra hur stadens politiker tänker sig kunna styra bebyggelsens utveckling samtidigt som viktiga natur-, kultur- och stadsmiljövärden bevaras och berikas. Företrädare för stadsbyggnadsnämndens olika politiska partier kommer att besvara frågor från organisationerna och publiken. Vi får också veta varför just översiktsplanen spelar en så viktig roll för den politiska styrningen av stadens bebyggelseutveckling Ladda ner inbjudan här: samfundetsterik.se/wp-content/uploads/2017/09/O%CC%88P-seminarium-inbjudan-Final.pdf

View on Facebook

Samfundet har skickat ett öppet brev till trafiknämnden angående den planerade cykelbanan förbi Pålsundet på Södermalm.

”Det har kommit till vår kännedom att trafiknämnden vill såga ned alla träd vid Pålsundets södra strand för att anlägga en cykelbana. För vilken gång i ordningen är det staden sågar ned träd för cykelbanor? Vi är djupt oroade över den här utvecklingen.”

Följ länken för att läsa hela brevet
samfundetsterik.se/oppet-brev-om-cykelbanor-till-trafiknamnden/

#cykelbanor #stockholmstrafik
...

View on Facebook

Samfundet har skickat in sitt yttrande om program för Östberga/Årstafältet södra, Dnr 2015-08443.

Samfundet anser att förslaget är genomarbetat på en strukturell nivå och har ett pedagogiskt upplägg, men att det borde omstuderas med avseende på mötet mellan ny och befintlig bebyggelse. Exploateringen inom ramen för grönstrukturen bör också minskas.

Läs yttrandet i sin helhet här:
drive.google.com/file/d/0BxRjqaMjvvH5eFJ3MzZxYncwdVE/view

Foto: Göran Fredriksson, Stockholms stadsmuseum 1993. Årstafältet. Göta Landsväg. Bron över Valla å.
...

View on Facebook

Samfundet S:t Erik har delat Fogelströmårets inlägg. ...

Idag den 22 augusti 2017, hyllar vi Fogelström på hans födelsedag. Den person han var, det engagemang han visade och allt det som gör att hans gärningar och berättelser fortsatt berör och lever vidare - framåt. Fogelström sa själv: ”Det var i början av 1945 som mitt intresse för nuets bakgrund blev så stort att jag började samla fakta om min omgivning, Stockholmiana. Till att börja med i blygsam omfattning, helt för eget bruk, som en hobby, utan någon tanke på att utnyttja materialet i skrivandet. Länge ville jag fortfarande endast berätta om nuet. Allt annat skulle ha varit ett svek. Men medan åren gick hände något märkligt. De gamla skrifterna, klippen och bilderna började prassla och dofta. De levde – och berättade en historia som kändes viktig och var ganska okänd.” Ur kapitlet ”Författaren själv” av Fogelström ur ”Röster om Per Anders Fogelström” Vill du dela ett eget favoritcitat, skriva en hälsning eller något annat så välkommen att göra det i kommentarsfältet här. Det sparas och bevaras sedan av Stadsmuseet.

View on Facebook

Vi på Samfundet S:t Erik är glada över att ha finansierat denna inventering av kvinnliga fotografer i Stadsmuseets bildsamling.

Inventeringen är utförd av antikvarie Camilla Millan Palmberg, i syfte att skapa en samlad förteckning över de kvinnliga fotograferna i museets samlingar. På så sätt kan de framöver ges större utrymme och få den uppmärksamhet de förtjänar. Boken innehåller även en närmare presentation av de kvinnliga pionjärer som gav sig in i fotografyrket på 1860-talet.
...

View on Facebook

Samfundet S:t Erik har delat Fogelströmårets Fogelström. ...

”Pojken drömde. Staden väntade.” (Ur Mina drömmars stad) Följ Fogelströmåret här på Facebook och få aktuell information om årets alla program.

View on Facebook

Programplanering inför 2018/2019 med Stadsmuseet och Stockholmia förlag 📚📖📒⌚📅 #deckarseminarium #bortomkravallerna #husby ...

View on Facebook

Vi går från Gullmarsplan till Lerkrogen i Älvsjö längs med Göta landsväg, Sveriges äldsta landsvägsförbindelse med de sydligare landskapen. Vår guide Maj Sandin berättar om svunna tider, krogarna som låg tätt längs Göta landsväg och om Årstafrun. På Årstafältet får man den bästa uppfattningen om vägens utseende. ...

View on Facebook

Nu har Anders Bodins praktverk om arkitekten Helgo Zettervall (1831-1907) landat på kansliet, och på fredag kl 13.30 disputerar Anders på sin avhandling om Zettervalls arkitektur på KTH.

Helgo Zettervall blev känd för sina ibland ganska omstridda kyrkorestaureringar, och i Stockholm ritade han bl.a. Hotel Anglais (rivet 1959), Bolinderska huset och Norra Latin.

www.arch.kth.se/kalender/disputationer/disputation-helgo-zettervalls-arkitektur-respondent-anders...

#anslagochstipendier
...

View on Facebook